Zabiegi

Modzele to zwykle zabarwione żółtawo miejsca nadmiernego rogowacenia. Mogą pękać, a w trakcie chodzenia powodować ból i pieczenie. Ich powstawaniu sprzyjają głównie deformacje stóp, ciasne obuwie, schorzenia reumatoidalne, cukrzyca.

Postępowanie podologiczne, poprzedzone wywiadem, obejmuje ścięcie skalpelem i wygładzenie naskórka frezem podologicznym/kapturkiem ściernym. Wskazane jest zmiana obuwia/zastosowanie odciążenia/ wkładek do obuwia.

Odciski to zmiany punktowe, rozwijające się pod wpływem tych samych czynników, co modzel, różnią się natomiast obecnością tzw. korzenia o ostrym wierzchołku. Zazwyczaj występują na piątym palcu, na części grzbietowej palca młoteczkowatego, na podeszwie stopy pod głowami kości śródstopia i na części podeszwowej palucha lub na skórze pomiędzy palcami, powodując ból, często nieproporcjonalny do wielkości zmiany. Najczęściej są reakcją skóry na ucisk przez ciasne i sztywne obuwie.

Postępowanie podologiczne, poprzedzone wywiadem, obejmuje ścięcie skalpelem i wydrążenie zmiany dłutkiem/frezem podologicznym. Wskazane jest: zmiana obuwia/ zastosowanie odciążenia/ wkładek do obuwia.